Za moich czasów to nawet kalkulatorów nie było, tylko liczydła