Czy to kolka, czy nie kolka? Tajemnicza dyschezja, o której nikt mi nie powiedział